Nebysamlingene Hestekjøretøy Håndverk og husflid
Filateli Jernbane Ønskes
   
           
 
Nebysamlingene
Om Nebysamlingene
 
Kontakt oss:

Nebysamlingene

v/ Svein Magne Olsen

Postboks 48

4096 Randaberg

Tlf.: 

51 41 70 45

90 60 60 65

E-post: 

sveinmo@broadpark.no

 
 
    Samlingene
 
Nebysamlingene er en privateid familiesamling gjennom to generasjoner.

Nebysamlingene har som formål å samle inn, dokumentere og formidle kunnskap om norske kulturminner, både materielle og immaterielle.

For innsamlingen av gjenstander ligger det en viss tidsbegrensning til grunn. Nedre grense er reformasjonen, jf. Kulturminneloven av 1978 § 4. Oppad har vi ingen konkret grense, men vi er meget selektive i inntakelsen av gjenstander fra etter 1950, av plasshensyn.

Med utgangspunkt i samlingene driver i forskning og formidling gjennom publikasjoner, utstillinger, foredrag og andre former for informasjon.

 
 
 
 
 
Smakebiter fra samlingen: